Sjuklönen risk för småföretagare

Ett högkostnadsskydd för småföretagens sjuklönekostnader bör införas, anser regeringens hälsoutredare Jan Rydh.
Han anser att regeln, då arbetsgivarna betalar sjuklön de första fjorton sjukdagarna innebär en orimligt stor risk för de små företagen, Han föreslår därför att företag med mindre än 30 anställda aldrig ska behöva betala sjuklön för mer än 10 till 12 dagar per anställd och år. Samtidigt vill Jan Rydh förlänga sjuklöneperioden från dagens två veckor till två månader.