Sverige lindrigt drabbad av nätattacken

1:18 min

En utpressningstrojan började spridas över världen i går och drabbade bland annat Göteborgs hamn. Men säkerhetsexperter säger att Sverige drabbades i mycket liten utsträckning.

Utpressningsprogrammet märktes först av i Ukraina och drabbades under gårdagen företag i hela världen. Danska transportföretaget Maersk var ett av företagen som utsattes och det påverkade i sin tur dotterbolaget APM Terminals som driver Göteborgs hamn. 

Annika Hilmersson, kommunikationschef på APM Terminals, säger att systemen fortfarande är nere i dag. 

– Nu hanterar vi vår verksamhet manuellt. Det innebär att vi under natten gjort en inventering för att få en översikt. Vi säkerställer naturligtvis att vi har kontroll över containrar som innehåller farligt gods eller kylvaror. 

– Vi har en verksamhet som är utsatt säkerhetsmässigt sett. Därför har vi en väldigt mycket långsammare verksamhet än normalt. Vissa delar kommer vara helt stängda, och vissa öppna, säger Annika Hilmersson. 

Utpressningstrojanen krypterar hårddisken och kräver en lösensumma motsvarande ungefär 2600 kronor i bitcoin. Men säkerhetsexperter är mycket skeptiska till att det räcker med att betala lösensumman eftersom att det inte verkar finnas något sätt för bedragarna att se vem som betalat. 

Dessutom har den e-postadress som drabbade ska kontakta efter att de betalat stängts ner. 

Enligt statistik från it-säkerhetsföretaget Eset har Sverige kommit lindrigt undan. Där går det inte att se vilka som drabbats, men det går att se hur ofta företagets program märkt av och stoppat en infektion av gisslanprogrammet hos kunderna. Det ger en indikation på hur vanligt det är i olika delar av världen.

– Det mesta var Ukraina. I våra avrundningar är det färre än en procent som märkt av det i något av de nordiska länderna, säger Anders Nilsson. 

I Ukraina visade statistiken att 80 procent av datorerna märkte av attacker. 

Han är kritisk till de företag som drabbats eftersom att det skedde en liknande attack med gisslanprogram för två månader sedan. Då användes samma säkerhetsbrist i Windows för att sprida programmet, men det har funnits en uppdatering som rättar till den i flera månader. 

– Just att det drabbar stora företag beror tyvärr på att de har en syn på säkerhet som inte fungerar, de ska ha uppdaterat sina system mot det här. 

Enligt Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap har bara ett svenskt företag förutom APM Terminals hört av sig och berättat att de drabbats.