Ängar istället för "grön asfalt"

7:50 min

Under de senaste hundrafemtio åren har nästan alla landets ängar försvunnit. Gräsmattornas areal har fördubblats på femtio år. Men nu pågår flera projekt runt om i landet för att återskapa ängar som alternativ till den kortklippta gräsmattan för att öka den biologiska mångfalden.

Mer om gräsmatteprojektet The Lawn Project vid SLU.

Vid Sveriges Lantbruksuniversitet undersöks gräsmattan som kulturellt och ekologiskt fenomen. Varför är vi så förtjusta i våra gräsmattor och vilka fördelar finns med att istället anlägga ängar? Reportage av Maja Lagercrantz.