Människans maxålder splittrar forskare

1:54 min

Forskare är oense om det finns en maximal gräns för hur gammal en människa kan bli. En del menar att den gränsen är vid 115 år, andra vid 128 år.

Statistiker har kunnat visa att medellivslängden har ökat markant under hela 1900-talet, med tre månader varje år. Det var en revolution som startade i Sverige, Norge och Danmark.

Men kan ökningen fortsätta eller har den planat ut? Finns det rätt och slätt en gräns för hur gammal en människa kan bli?

Ett par amerikanska forskare hävdade i höstas i tidskriften Nature att gränsen för hur gamla vi människor kan bli är ungefär 115 år. Men i veckans nummer av tidskriften får de mothugg av flera olika forskarlag.

Holger Rootzén, professor i matematisk statistik, menar att de amerikanska forskarna har räknat fel. Deras maxålderssiffra är för låg.

– De har inte riktigt förstått att om man tittar på ett rekord så beror rekordet på hur många gånger man försöker, säger Holger Rootzén som forskar vid Chalmers och Göteborgs universitet.

Ju fler personer över 110 års ålder under en viss tidsperiod desto mer ökar sannolikheten för att maxåldern blir högre.

Tillgången på statistik skiljer sig dessutom kraftigt från år till år och mellan olika länder. Statistik för extremt gamla måste nämligen specialkontrolleras. För där döljer sig ofta fel.

– Man kan ha blivit ihopblandad med en äldre syster, eller man kan ha velat undvika militärtjänst och rapporterat en annan ålder, förklarar Holger Rootzén.

I Sverige har ingen forskare gjort den extra kontroll som behövs för säkerställa en extrem ålder. Men den internationella statistik som finns visar, enligt Holger Rootzén, att en liten ökning av åldrandet tycks vara rimlig. 

– Det är en stor chans att mycket ändrar sig. Man hittar kanske botemedel mot åldrande. Men om ingenting ändrar sig så är det väl troligt att vi under de nästa 25 åren ser en människa som lever 119 år, men väldigt otroligt att se någon som lever över 128 år, säger Holger Rootzén.

Referenser:
Dong et al "Evidence for a limit to human lifespan" October 2016 Nature 538, 257-259 (2016); doi:10.1038/nature19793

Brown et al " Contesting the evidence for limited human lifespan" 29 June 2017 Nature, doi:10.1038/nature22784
Reply doi:10.1038/nature22785

Bryan G. Hughes et al "Many possible maximum lifespan trajectories" doi:10.1038/nature22786
Reply doi:10.1038/nature22787

Maarten P. Rozing et al "Is there evidence for a limit to human lifespan?"doi:10.1038/nature22788
Reply doi:10.1038/nature22789

Adam Lenart and J Vaupel " Questionable evidence for a limit to human lifespan" doi:10.1038/nature22790
Reply doi:10.1038/nature22791

Joop de Beer et al "Maximum human lifespan may increase to 125 years" doi:10.1038/nature2279
Reply doi:10.1038/nature22793

Holger Rootzen and Dimitrii Zholud "Human life is unlimited - but short" in press 2017 Extremes