Dieselbilars utsläpp betydligt värre än väntat

1:54 min

Dieselbilar släpper ut betydligt mer luftföroreningar i form av kväveoxider än vad som tidigare varit känt, enligt en ny rapport från Naturvårdsverket.

– Det mest uppseendeväckande är väl att utsläppen från personbilstrafiken är 30 procent högre än vad vi trodde så sent som i september. Att det var så mycket mer är lite överraskande, säger Anna Forsgren, handläggare på Naturvårdsverket, till Ekot.

De nya beräkningar ifrån Naturvårdsverket visar att dieselbilarna släpper ut mer kväveoxider än man tidigare har trott.

Beräkningar bygger nu på fem gånger fler testade bilar än tidigare. Det är nu 25 bilar som har testats under verklig körning på flera ställen i Europa, bland annat har mätningar gjorts vid avgasrören.

Att dieselbilarna släpper ut mer kväveoxider är allvarligt, säger Maria Ullerstam, enhetschef på luftenheten på Naturvårdsverket.

– Det här är skadligt för människors hälsa. Det påverkar folk med astma, med lungproblem och det finns även indikationer på att det kan ha särskild påverkan på barns lungtillväxt. Så det är allvarligt, säger Maria Ullerstam.

Det finns fler svenska städer som har för höga halter av kväveoxider i luften och den nya statistiken visar att dieselbilarna har en ännu större betydelse för de höga halterna i stadsmiljön, enligt Naturvårdsverket.

Därför tycker myndigheten att statistiken borde påverka om och hur nya miljözoner i städerna införs.

Förslaget är att vissa bilar inte ska få köra i zonerna och kanske måste reglerna nu bli hårdare än tänkt, menar Maria Ullerstam.

– Tanken med de miljözonerna är att det ska kunna vara ett verktyg för kommunerna att få ner halterna av kvävedioxid i stadsmiljö. Men då har de här ny siffrorna kanske en större betydelse för vad effekt blir av förslagen. Man måste ta hänsyn till de här nya utsläppssiffror, säger hon.

Den modell som Naturvårdsverket har använt vid sina beräkningar kommer att uppdateras i sin helhet till nästa år, men handläggaren Anna Forsgren säger att de nya siffrorna ändå är tillförlitliga.

– De här siffrorna är mer tillförlitliga än de vi haft tidigare. Det här är ett tillräckligt underlag för att ändå dra de här slutsatserna, säger hon.