Poliser upplever ökning av hot, våld och trakasserier

2:03 min

Sju av tio poliser upplever att utsattheten för hot och våld ökat de senaste två åren.

Det visar en undersökning som polisfacket gjort bland sina medlemmar. 

Fler än hälften av de tillfrågade poliserna vet inte vilka vilka rutiner som gäller om man blivit utsatt.

– Ja, det är ju allvarligt naturligtvis, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.

Polisförbundets ordförande säger att det dels är allvarligt att poliser känner sig mer utsatta, och att polismyndigheten har anställda som närmast rutinmässigt utsätts för svåra situationer i sitt arbete, dels att myndigheten inte har lärt sig organisera det här bättre, och har bättre rutiner.

Undersökningen är beställd av Polisförbundet, och har genomförts av undersökningsföretaget Novus via en webbenkät som besvarats av drygt 2 000 av fackets medlemmar.

Enkäten visar bland annat att så kallade ingripandepoliser löper störst risk att utsättas. Sex av tio poliser i ingripandeverksamheten säger att de utsatts för hot, våld eller trakasserier under de senaste tolv månaderna.

Våldsamt motstånd, följt av sten och flaskkastning, är de vanligaste våldssituationerna, medan hoten ofta är verbala och ibland involverar polisernas privatliv. 

– De säger att de vet var man bor och så, säger Alexandar Jeremic som är områdespolis i Botkyrka.

Trots att polisfackets medlemmar upplever att utsattheten för hot och våld ökat under de senaste två åren så visar polismyndighetens statistik att antalet anmälda hot och våldshändelser legat jämnt under de senaste fem åren.

– Däremot kan situationerna ha blivit grövre, men det är inget vi har belägg för, säger Mika Eskelinen som jobbar med arbetsmiljöfrågor på polismyndigheten.

Lena Nitz vill bland annat se fler poliser i tjänst men också förändringar från politiskt håll

– Höj lönerna, höj kränkningsersättningen och skärp straffen för brott mot blåljuspersonal, säger Lena Nitz.