Idrottspsykologen: Det fokuseras för mycket på prestationen och resultatet

1:52 min

Tävlingshetsen blir allt större och större bland unga. Många gånger är det föräldrarna som lägger för stor vikt vid att vinna och prestationen, säger idrottspsykologen Lina Tirén.

Tävlingshetsen bland unga idrottare blir bara större. Därför har bland annat Svenska fotbollsförbundet bestämt att inte föra något resultat eller slutspel i serier och fotbollscuper för barn upp till 12 år.

Lina Tirén är idrottspsykolog och hon tror att hetsen att vinna och prestera förstör det roliga med idrottandet. 

– När barn börjar med idrott så är det för att det är roligt. Man träffar massa kompisar och utvecklas, men jag tror det är vuxna som visar att just resultatet är så viktigt. 

När barnen inte uppnår de krav och förväntningar som ställs, så kan det upplevas som väldigt jobbigt för barnet. 

– När barn känner att de inte kan prestera på den nivå som krävs, så försvinner glädjen för idrottandet. De kan uppleva stress och prestationsångest, säger Lina Tirén. 

Det är klimatet kring tävlandet som är avgörande - där vi vuxna spelar stor roll.

Men hon påpekar att barn tycker allt som oftast att det är roligt att tävla och få vinna. 

– Jag tror det är klimatet runt omkring tävlandet som är avgörande, där vi vuxna spelar en sån stor roll, säger hon. 

Idrott är samtidigt en jättebra möjlighet för barn och ungdomar att utvecklas. 

– Det är viktigt att barn förstärks i annat än prestation och resultat. Att de förstärks i den insats de lägger ner och egenskaper man tar till sig, som inte alltid handlar om vilket resultat det blir.