Allt fler fattiga i Ryssland

1:38 min

Antalet fattiga i Ryssland ökar. Ny statistik visar att 22 miljoner ryssar lever under den officiella fattigdomströskeln. Ändå verkar nergången i ekonomin nu har nått botten och en viss förbättring kan märkas av.

De senaste siffrorna visar att under första kvartalet i år så levde 15 procent av den ryska befolkningen i vad som betecknas som fattigdom. Det motsvarar 22 miljoner människor och det innebär en ökning med två miljoner jämfört med genomsnittet för förra året. 

Det här är de riktigt fattiga – även för många människor med lite bättre inkomster så är livet mycket knapert.

Det är de västerländska sanktionerna men framför allt den radikala minskningen av olje- och gaspriset som fått den ryska ekonomin att rasa ihop med början i slutet av 2014. Och det har framför allt gått ut över medborgarnas köpkraft som sjunkit kraftigt.

Men nu ser det ut som om den ryska ekonomin har nått botten och börjat vända uppåt – svagt. Sista kvartalet förra året var första gången på två år som den ryska bruttonationalprodukten ökade och tillväxten har fortsatt i år.

De senaste siffrorna visar att reallönerna och konsumenternas inköp ökar och att arbetslösheten minskar, allt dock i anspråkslös omfattning.

På det hela taget verkar den ryska ekonomin komma att växa de kommande åren. Men problemet är att det är med fortsatt låga siffror. För att hjulen verkligen ska börja rulla skulle det behövas en radikalt ny ekonomisk politik från Kreml men någon sådan verkar president Putin inte vilja införa.

När det gäller fattigdomen pekar officiella prognoser på att den kommer att börja sjunka svagt.