Advokatsamfundets Anne Ramberg: Allvarligt att journalist censurerades

1:04 min

Det är väldigt allvarligt att UD-personal lät utländsk säkerhetstjänst censurera en journalist inne på Rosenbad. Det menar Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg som tycker att regeringen bör kalla upp Bangladeshs ambassadör och be journalisten om ursäkt.

– Tanken på att utländska poliser tvingar en journalist att radera bilder, det är väldigt väldigt allvarligt och det är ett angrepp på våra grundläggande demokratiska principer, säger Anne Ramberg.

Det var under ett officiellt fototillfälle på Rosenbad med statsminister Stefan Löfven (S) och Bangladesh premiärminister Sheikh Hassina för ett par veckor sedan som Bangladesh säkerhetstjänst förde ut journalisten Anwar Hossain ur rummet. Det berättade tidningen Journalisten om i går.

Sedan tvingade de honom, i UD-personals närvaro, att radera sina bilder.

Anne Ramberg menar att agerandet kan vara brottsligt.

– Ja det kan säkert röra sig om brott, men det har jag inte tillräckligt underlag för att uttala mig om.

UD beklagar händelsen och säger sig ta upp frågan med Bangladesh men har inte lämnat några detaljer.

Anne Ramberg menar att hållningen bör vara otvetydig.

– För det första vidta åtgärder gentemot Bangladesh och kalla upp ambassadören och sedan får man väl också be om ursäkt och uttrycka sitt stöd för journalisten.