Hamnkonflikten

Detta behöver du veta om hamnkonflikten i Göteborg

4:32 min

Återkommande strejker, varsel och total låsning i förhandlingar. Vad är det som gör att konfliken i Göteborgs containerhamn är så långdragen?

Bakgrund:


APM Terminals Gothenburg är den största containerhamnen i Skandinavien. Den hanterar omkring 50 procent av Sveriges containerhandel och sedan april 2016 pågår en facklig strid mellan arbetsgivaren APM Terminals samt Transportarbetarförbundet och Hamnarbetarförbundet.

Konflikten bottnar i att APM terminals har ett kollektivavtal med Transport men inte med Hamnarbetarförbundet.

Avtalet är ett nationellt kollektivavtal mellan Sveriges hamnar och Transport. Det parterna är överens om innebär att allt arbete i alla Sveriges hamnar ska regleras via det avtalet. 

APM Terminals har erbjudit Hamnarbetarförbundet ett hängavtal på Transports kollektivavtal. Det har Hamnarbetarförbundet tackat nej till och kräver istället ett eget fullvärdigt kollektivavtal.

Konflikten mellan fackförbunden och arbetsgivaren har i dagsläget lett till strejker, varsel, fackliga blockader och lockouter från arbetsgivaren.

Medlingsinstitutet har varit inkopplat sedan hösten 2016 för att lösa konflikten, men hittills har inte parterna lyckats komma överens.

Konsekvensen av konflikten har lett till att flera stora företag, bland annat SKF och Hong Kong-baserade rederiet OOCL, har valt bort hamnen till dess att konflikten är löst.

Tisdagen den 20 juni valde APM Terminals att varsla 160 tjänster, där merparten handlar om kollektivanställda, det vill säga hamnarbetare.

Varslet innebär att verksamheten kommer att gå ner på tvåskift, vilket medför att hamnen stängs nattetid.

APM Terminals har i dagsläget omkring 450 anställda i Göteborg, varav 250 är anslutna till Hamnarbetarförbundet

 
Konflikten:
 

Christer Thörnqvist är arbetsvetare, docent vid högskolan i Skövde samt expert på strejker och fackliga konflikter kommenterar att det är ovanligt att en konflikt tar så här lång tid och att det också är en ovanlig konflikt eftersom det finns en konflikt mellan två fackförbund, Transport och Hamnarbetarförbundet som inte kommer överens.

I den här specifika konflikten, varför har det inte gått att hitta en lösning?

– Det handlar ju om vem som ska sluta avtalet, alltså kollektivavtalet. Hamnarbetarförbundet bildades 1972, som en utbrytning ut Transportarbetarförbundet. Ända sedan dess ha de haft väldigt många konflikter av den här typen om rätt att sluta avtal men de konflikterna har varit rätt korta.

– Det som är nu är att det hållit på så länge med att APM Terminals satt så hårdare emot än vad hamnen gjorde förut

Vi som inte är inblandade och inte förstår i den här konflikten, hur ska vi kunna förstå varför man inte kan komma överens? Vad är det som gör det så svårt.

– Henrik Kristensen, vd för APM terminals, pratade om detta med svenska modellen och den danska modellen. De bygger båda på en stark centralisering, att det finns väldigt enhetliga arbetsgivare och väldigt enhetliga fackföreningar.

– Hamnarbetarförbundet är ju inte anslutna till någon av de stora fackliga rörelserna eller organisationerna. Och det är klart att när de kommer upp så här och har en väldigt stark majoritet av medlemmarna på arbetsplatsen och ändå inte får något inflytande. Det är något som irriterar själva systemet med att Hamnarbetarförbundet finns.

– De stora partnerna, både svenskt näringsliv APM terminals och LO, de är ganska enade mot hamnarbetarförbundet som får stå utan någon större stark part som hjälper de egentligen.

Hamnarbetarförbundet uppger att de vill strider för att få tillbaka rättigheter och förmåner som de haft men nu blivit av med. Är det ett orimligt krav?
 
– Nej. Något som har diskuterats mycket förut i den här konflikten är om man kan sluta olika avtal när det finns fler än en fackförening eller fackförbund på en arbetsplats. Det finns inget som hindrar det och vi har ganska mycket sådant, t ex i skolorna.

– Det finns inget orimligt i det på något vis. Att sluta avtal med två parter eller som Hamnarbetarförbundet sagt också, att de vill i alla fall ha det på lika villkor, de vill inte bara ha ett hängavtal då Transport,som bara organiserar mindre än 15% av de anställda i hamnen, skulle förhandla för den stora majoriteten som är med i Hamnarbetarförbundet

– Det finns inget juridiskt problem och ser man det rent demokratiskt ska väl trots allt hamnarbetarna få företrädas av den organisation de själva har valt kan man tycka.