STUDIO ETT TORSDAG 29 JUNI

Demens påverkar livet för många familjer

16 min

Man räknar med att omkring 160 000 just nu är sjuka i demens Sverige och cirka 1 miljon anhöriga och närstående berörs. Alzheimers är den vanligaste demenssjukdomen. Ídag lämnar Socialstyrelsen över sin rapport om demens - ett underlag till jämställdhets- och äldreministern Åsa Regnér. Hör bland andra Frida Nobel, överläkare på Socialstyrelsen och ansvarig utredare för rapporten.