EU ber Italien vänta med att stoppa räddningsfartyg

1:43 min

EU lovar nu att utöka stödet till Italien, sedan den italienska regeringen hotat neka räddningsfartyg att gå in i landets hamnar. Samtidigt vädjar man till Italien att vänta med ett beslut.

– Vi förstår att Italien inte klarar av att hantera det här på egen hand, sa EU-kommissionens talesman Natasha Bertaud.

– Vi är redo att ge Italien ett betydande ekonomiskt bidrag, och vi uppmanar EU-länderna att visa solidaritet.

Igår hotade Italien att stoppa alla utlandsflaggade räddningsfartyg som plockar upp migranter utanför Libyens kust och för dom till italienska hamnar.

Varningen riktade sig framför allt till frivilligorganisationer som Läkare utan gränser och internationella Rädda Barnen som har fartyg i Medelhavet och som hittills i år har stått för över en fjärdedel av alla räddningsaktioner till havs. 

Hittills i år har 80 000 migranter anlänt till Italien, betydligt fler än förra året.

Men EU-kommissionen vädjar nu till Italien att vänta med beslutet åtminstone till nästa vecka, då EU:s migrationsmigrationsministrar möts, för att försöka hitta en gemensam europeisk lösning.

EU-kommissionens talesperson Natasha Bertaud uppmanade också den italienska regeringen att i god tid informera frivilligorganisationerna så att de hinner förbereda sig.

Natasha Bertaud ville inte svara på frågan om ett förbud mot räddningsfartyg att gå i land i Italien skulle strida mot internationell rätt.

Enligt sjörätten ska fartyg som räddar migranter i sjönöd föra dem i säkerhet till närmsta säkra hamn.

EU ska nu tillsammans med Italien verka för ett regionalt samarbete kring sjöräddning. Det skulle i så fall kunna innebära att räddningsfartygen tillåts gå in i andra länders hamnar, till exempel i Frankrike eller i hamnar i Nordafrika.