Nordkalk "överraskade över domen"

3:06 min

Hannu Hautala, som är VD för Nordkalk, säger att de är överraskade av Högsta förvaltningsdomstolens avgörande.

– Vi är överraskade av Högsta förvaltningsdomstolens avgörande. Nordkalk har sedan tidigare en lagakraftvunnen dom om tillåtlighet att bedriva kalkbrytning på berörda fastigheter, tillstånd och villkor från Mark- och miljödomstolen och har drivit denna tillståndsprocess i mer än 11 år, säger Hannu Hautala, i ett första uttalande.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att regeringen gjorde rätt när den beslutade att utöka Natura 2000-området vid Bästeträsk. Nordkalk och SMA överklagade, eftersom de ansåg att det var fel att besluta detta under en pågående rättsprocess om stenbrytning i området, men fick alltså inte gehör.

Nordkalk säger att de nu kommer att gå igenom domen, för att besluta om nästa steg.

– Att rättsprövningen inte kunnat påvisa felaktigheter i statens handläggning och beslutsprocess som anses påverka utgången, ger oss anledning att ytterligare undersöka de förhållanden som har lett till denna situation. Vi kommer bland annat att överväga möjligheten att föra talan i Europadomstolen, säger Hannu Hautala.

Det är en lång process som nu kan sägas är avslutad, säger miljöminister Karolina Skog (MP) om Högsta Förvaltningsdomstolens besked.