Cykling i 30 minuter kan kraftigt minska Stockholms utsläpp

1:46 min

Många i Stockholm skulle kunna ställa bilen för att ta cykeln och ändå bara få 30 minuters pendlingstid. Det skulle minska utsläppen kraftigt, visar en studie.

Forskarna har med hjälp av statistik sett hur många av de 350 000 bilpendlare i Stockholm som skulle kunna ta cykeln i stället – och ändå ta sig till jobbet på 30 minuter.

Resultatet blev att 111 000 bilister skulle kunna byta bilen till cykel. I snitt skulle de få en cykeltur på en kvart.

– Så det är inte så att alla skulle pendla två gånger 30 minuter i vår beräkning, säger Bertil Forsberg som är professor i miljömedicin vid Umeå universitet.

Om detta skulle ske vore det en kraftig ökning jämfört med dagens dryga 50 000 personer som cyklar till jobbet i Stockholmsområdet.

Utsläppen av bilavgaser i innerstan skulle minska med 20 procent, enligt beräkningarna. Det skulle innebära en större minskning än när trängselskatten infördes.

Enligt beräkningarna skulle hälsovinsterna bli rejäla.

– Det handlar om att undvika ett 60-tal förtida dödsfall per år, och det motsvarar ungefär 450 levnadsår varje år, säger Bertil Forsberg.

Frågan är vad som skulle få Stockholms bilister att välja cykeln. Det vet inte forskarna, som dock tror att stockholmarna har argument både för och emot cykelpendling.

– Dels ökar medvetenheten om att vi rör på oss för lite, att vardagsmotion är nyttigt genom att gå eller cykla till eller från jobbet. Dels tror jag att säkerheten är en viktig aspekt. Om det upplevs som farligt eller otrevligt att cykla i de trafikmiljöer vi har avstår man kanske av det skälet, säger Bertil Forsberg.

Referens: Christer Johansson et al, Impacts on air pollution and health by changing commuting from car to bicycle, Science of the Total Environment april 2017. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.01.145