Nu bekräftas att bekämpningsmedel dödar bin och humlor

0:53 min

Två nya studier bekräftar att växtskyddsmedel med neonikotinoider försämrar bins och humlors förmåga att föröka sig. De visar också att insekterna påverkas av lägre halter än vad man tidigare känt till.

Detta är en artikel från juni 2017.

Frågan om hur växtskyddsmedel som innehåller neonikotinoider påverkar pollinerare som humlor och bin har pågått länge.

Tidiga studier visade att bin och humlor fick sämre fortplantningsförmåga och tappade lokalsinnet när de utsätts för ämnet som bland annat används inom rapsodling. Men forskningen fick kritik eftersom insekterna matats med halter av kemikalier som var högre än i verkligheten.

Men 2015 kunde forskare vid Lunds universitet och Sveriges lantbruksuniversitet visa att bin påverkas negativt av de gifthalter de får i sig. Ytterligare en brittisk studie visade att humlor blev sämre på att pollinera äppelblommor.

De två studier i Science som publiceras idag av bland andra forskare i Storbritannien och Kanada bekräftar den bilden, men visar dessutom att ännu lägre halter av insektsgiftet än vad som visats tidigare skadar binas fortplantningsförmåga.

Dessutom visar studierna att rester av bekämpningsmedlet kan finnas kvar i naturen även efter odlingssäsongen, och att kemikalierna även tas upp av andra växter än de grödor som behandlats.

Just nu finns ett begränsat förbud mot användningen av neonikotinoider inom EU som EU-kommissionen vill utvidga så att det gäller all användning förutom i växthus. Beslut om hur det blir med den saken väntas troligen efter sommaren.


Referenser: N. Tsvetkov et al, 2017. Chronic exposure to neonicotinoids reduces honey-bee health near corn crops. Science. Doi: 10.1126/science.aam7470

B. A. Woodcock et al, 2017. Country-specific effects of neonicotinoid pesticides on honey bees and wild bees. Science. Doi: 10.1126/science.aaa1190