Inget ökat skydd av valhemligheten 2018

2:13 min

Det blir ingen förändring av valsedlarnas placering vid vallokalerna i nästa val 2018.

Regeringen går inte vidare med förslaget som en utredare kom med i höstas, och som innebär att valsedlarna som väljarna plockar placeras dolda innanför valskärmen, utan vill utreda frågan ytterligare.

– Det fanns ett förslag att vi skulle köpa in helt nya skärmar, där alla valsedlar skulle finnas innanför, i själva valbåset. Det har fått väldigt stark remisskritik, både för att det är dyrt, men också för att det inte är praktiskt genomförbart på många håll, så det väljer vi att inte gå vidare med, säger justitieminister Morgan Johansson.

Internationella valövervakare har ifrågasatt delar av det svenska valsystemet. Framför allt att valsedlarna öppet läggs ut på bord i anslutning till röstmottagningsställena, och att det kan innebära en risk för yttre påverkan.

Det har också framhållits att väljare tycker att det är obehagligt att behöva ta sina valsedlar när andra tittar på.

I höstas föreslog regeringens utredaren en ny variant på skärmar där själva kuvertet görs i ordning där man röstar.

Det är en modell som används i Norge, som liknar en duschkabin, med draperi och möjlighet att förvara valsedlar inne i båset. De skulle kosta omkring 250 miljoner kronor.

För dyrt och opraktiskt enligt regeringen, som vill hitta en annan lösning där man i stället placerar en skärm vid det bord där valsedlarna idag ligger utplacerade, men för det krävs ytterligare översyn av regelverk.

– Målsättningen är att hinna till Europaparlamentsvalet 2019, säger Morgan Johansson.

– Eftersom vi också har fått en diskussion i förhållande till EU-kommissionen om just de svenska reglerna. Så där behöver vi leverera ett resultat tills dess.

Och hur ser du på att ni inte landar innan nästa val. Det har ju varit kritik mot att människor känt sig pressade av att att andra ser när de plockar en valsedel.

– Ja, men det kan bli så när ett förslag som läggs från en utredare inte fungerar i praktiken, säger Morgan Johansson.

Däremot föreslår regeringen att redan inför valet 2018 ändra lagen som gäller om ett val överklagas och görs om. Det har hänt i några några kommuner och ett landsting genom åren.

I dag finns ingen tidsgräns för hur snart ett omval ska ske. Regeringen föreslår att det ska ske inom tre månader från att valprövningsnämnden har kommit fram till att det skall göras ett omval. Det är inte bra om det drar ut på tiden, säger Morgan Johansson.

–- Problemet är ju just att det dragit ut på tiden, och att det blir en osäkerhet om vem det egentligen är som styr, så jag tycker att det finns skäl att införa en så här strikt tremånadersgräns, säger Morgan Johansson.

Om det blir omval, ska enligt regeringsförslaget samma partier och i huvudsak samma kandidater få ställa upp, men man ska få göra ändringar i vissa fall, säger Morgan Johansson.

– Vi öppnar också för en möjlighet att föra till nya kandidater som tidigare inte varit valvara, det vill säga inte hade fyllt 18 år, säger justitieminister Morgan Johansson.