UD kallar upp Bangladeshs ambassadör

1:58 min

Bangladesh säkerhetspolis uppfattade att UD godkände deras censur av en journalist inne på Rosenbad. Det säger landets ambassadör Golam Sarwar, som i dag uttalade sig om incidenten i Rosenbad den 15 juni. UD har reagerat kraftigt på uttalandet.

– Jag menar att vad de gjort måste de ha gjort samordnat med sina motparter på den svenska sidan och de har även diskuterat ärendet med den person som var ansvarig för att koordinera pressen, säger ambassadör Golam Sarwar till Ekot. 

UD:s kansliråd Patric Nilsson tillbakavisar hans påståenden.

– Det är otroligt viktigt för mig att säga att den uppgiften inte stämmer, säger Patric Nilsson.

Och ambassadörens uttalande till Ekot får nu konsekvenser.

– Vi kommer att be ambassadören komma upp på UD imorgon för vi känner att det är viktigt när han uppfattar det så att vi framför vår syn och vår tydliga hållning i ett sådant möte, säger Patric Nilsson.

Det handlar om en incident under Bangladesh premiärminister Sheikh Hasinas besök hos statsminister Stefan Löfven den 15 juni.

En ackrediterad journalist inne på Rosenbad, Anwar Hossain, förs ut av bangladeshisk säkerhetspolis och tvingas radera de fotografier han tagit. Detta sker med svensk UD-personal närvarande.

– Jag finner det helt uppenbart att vad de gjort har de gjort i god tro, säger ambassadör Sarwar.

UD har bekräftat att journalisten censurerades och de meddelade dagen därpå ambassaden detta inte borde ha skett.

Människorättsadvokaten Percy Bratt menar att Bangladeshs säkerhetspersonal brutit mot internationell lag.

– Ja, det är ett folkrättsbrott och det är ett allvarligt folkrättsbrott, säger Percy Bratt.

– Det är också så att Sverige har enligt Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna en positiv förpliktelse att säkerställa yttrande- och informationsfriheten och ett sånt här regelvidrigt ingrepp mot en journalist är väldigt allvarligt tycker jag.

Tryckfrihetsexperten Nils Funcke anser att UD behöver JO-anmäla sig självt för att gå till botten med missgreppet, och Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg förväntar sig att ambassadören kallas upp på UD för en tydligare protest.

Varken regeringen eller de inblandade tjänstemännen på UD vill svara på frågor om händelsen.

UD:s kansliråd säger däremot till Ekot att man vid tillfället talade om för den bangladeshiska säkerhetspolisen att journalisten hade rätt att arbeta.

– Det är svensk mark. En journalist ska kunna utföra sitt arbete utan någon som helst påtryckning, vilket gör att finns det behov av ytterligare dialog till detta så är det en av grunderna till att vi ber ambassadören kommer upp till UD imorgon och vi kommer att ta den kontakten, säger UD:s kansliråd Patric Nilsson.

Efter händelsen kommer UD att se över sina rutiner för att något liknande inte ska hända igen.

Journalisten Anwar Hossain har berättat för Ekot att när säkerhetsmännen trots UD:s påpekanden insisterade på att han skulle ta bort bilderna kände han sig så utsatt att han gjorde det.

Då stod UD:s personal enligt honom alldeles intill, men ingrep inte.

Andreas Hedfors
andreas.hedfors@sverigesradio.se

Emil Hellerud
emil.hellerud@sverigesradio.se