Kraftig minskning av FN:s fredsinsatser

1:35 min

I dag kommer Förenta Nationerna rösta om omfattande besparingar och neddragningar av världsorganisationen fredsinsatser. Framför allt gäller det dem i Afrika. Det kan få stora konsekvenser, framför allt för den oroliga regionen Darfur i västra Sudan.

Det är efter starka påtryckningar från USA som FN:s säkerhetsråd nu enats om att driva igenom stora besparingar inom organisationens fredsmissioner.

Framför allt är det den kombinerade insatsen mellan Afrikanska unionen och FN i Darfur, kallad UNAMID som kommer att skäras ner med 30 procent, alltså nästan hälften av FN:s totala besparing på runt 600 miljoner dollar, ungefär fem miljarder svenska kronor.

UNAMID kostar i dag runt en miljard dollar årligen och har en styrka på 16 000 man med uppdrag att skydda civilbefolkningen, i konflikten mellan sudanesiska regeringsarmén och rebellstyrkor. Den styrkan kommer skäras ner till drygt hälften av i dag. 

Flera människorättsgrupper varnar dock för att konflikten inte är över och att en nedskärning av styrkan kan lämna stora områden utan skydd för befolkningen.

Även fredsinsatsen i Kongo-Kinshasa, MONUSC, med drygt 17 000 man och en budget på drygt en miljard dollar årligen kan drabbas av besparingar. Det kommer i ett känsligt läge när en politisk låsning lett till att flera lokala konflikter åter blossat upp på flera platser i landet.

Fredsinsatsen i Mali, Minusma, behålls på nuvarande nivå ytterligare ett år, medan missionerna i Elfenbenskusten och Haiti kommer att stängas ner inom kort.

USA betalar knappt en tredjedel av kostnaden för FN:s fredsinsatser och den nya administrationen har velat minska utgifterna med en miljard dollar. Alla tretton fredsinsatser kommer att granskas, så det är mycket möjligt att det blir fler besparingar framöver.