Hemvärnet viktigt i stor försvarsmaktsövning

2:14 min

När den stora försvarsmaktsövningen Aurora hålls i september kommer Hemvärnet spela en central roll.

Mer än 6000 hemvärnssoldater deltar och kommer ta emot utländska styrkor, skydda baser och sköta transporter.

– Hemvärnet i dag utgör ju nästan halva svenska försvaret och då förändras ju uppgifterna. Uppgifterna för hemvärnet i dag är att skapa nationell, territoriell basplatta för landet genom att skydda olika typer av objekt, exempelvis flygstridskrafternas basering och marina stridskrafter, säger rikshemvärnschef Roland Ekenberg.

Inför Aurora är trafiksoldaten Ibrahim Gürbüz en av hemvärnssoldaterna som övar på Livgardet norr om Stockholm. Han ser fram mot övningen.

– Det känns bra att man kan vara med där och se vad vi kan göra och visa vi går för helt enkelt, säger Ibrahim Gürbüz.

Är det viktigt att ha sådana övningar?

– Ja det tycker jag för man måste öva på saker och ting för att man ska bli bättre.

I september ska hemvärnssoldater från hela landet ta sig till Mälardalen eller Gotland där Aurora äger rum.

Övningen handlar om en kris som utvecklas till ett angrepp mot Sverige. Hemvärnssoldater ska exempelvis vakta flygbaser i Småland men också ta emot de franska och amerikanska luftvärnsförband som kommer till Göteborg och som sedan ska transporteras till ostkusten.

Det är alltså hemvärnet som ska se till att det så omstridda värdlandsavtalet med alla regler följs. 

– I Västsverige är det i huvudsak hemvärnsförband vi har och det innebär att de måste klara av att lösa den här uppgiften och det innebär i sin tur att de får ett aldeles utmärkt övningstillfälle på det här sättet, säger rikshemvärnschef Roland Ekenberg. 

Hemvärnets roll har lyfts fram av politikerna under flera år och det ska exempelvis skydda viktiga verksamheter i hela landet när övriga försvarsmakten har dragit sig tillbaka till färre orter. Och samtidigt har utrustning med automatkarbiner, fordon, kommunikationssystem och exempelvis granatkastare moderniserats. 

– Hemvärnet har fått en ökad betydelse och vi har fått mycket mer modern utrustning och jag skulle säga att utvecklingen i hemvärnet varit närmast explosionsartad under decenniet som varit, säger Daniel Ottosson, chef för Stockholmsbataljonen.

Kommer hemvärnet stå pall i ett så här stort sammanhang?

--Jag är övertygad om att hemvärnet kommer att leverera det som hemvärnet ska leverera. Det här är människor som är mycket motiverade och mycket engagerade och har bra utrustning. Jag är säker på att de kommer lösa sina uppgift.