Lång väntan på asylutredning

1:50 min

Drygt 10 000 av de som sökte asyl i Sverige under 2015 har ännu inte kallats till intervju med Migrationsverket.

– När man väntar för en intervju typ två år så är det självklart jättejobbigt. När jag tänker på min framtid kan jag inte tänka, jag kan inte sova på natten för jag vet inte, vad kommer hända med mig?
Och när de kallar vet man ändå inte om man får stanna eller inte, säger Nawroz Mohammadi, asylsökande. 

Av de som sökte asyl i Sverige under 2015 har 10 600 personer fortfarande inte kallats till intervju hos Migrationsverket, det innebär att deras asylutredningar inte påbörjats.

Precis som Nawroz Mohammadi är många av dem ensamkommande minderåriga flyktingar.

När de väl kallas till intervju kommer deras asylbeslut troligen dröja flera månader till eftersom de utöver ordinarie utredning också ska genomgå medicinsk åldersbedömning.

Migrationsverkets målsättning att handläggningstider ska vara mellan tre till fyra månader, men för många i den här gruppen kan det alltså bli över två år.

– Absolut är det så handläggningstiderna idag är för långa. Det följer ju av att det kom 35-36 000 ensamkommande ungdomar under 2015, det är den enkla förklaringen till att det ser ut som det gör, säger Fredrik Bengtsson som är kommunikationsdirektör på Migrationsverket.

Fram till nyligen hade man på Migrationsverket som mål att alla de som kom under den stora flyktingvågen skulle få beslut om de får stanna i Sverige eller inte före årsskiftet.

Men förra veckan kom Migrationsverkets nya prognos där det istället står att de utredningarna ska vara klara i början av nästa år.

Förklaringarna till de långa väntetiderna är dels att de ärenden som är kvar är mer komplicerade än de som redan avgjorts, samt att det varit stor personalomsättning bland Migrationsverkets handläggare.