Slå med lie viktigt för biologisk mångfald

1:20 min

Självgående gräsklippare i all ära, men liens tid är inte förbi. Under helgens liefestival vid Gunnebo slott utanför Mölndal tog ett gäng chansen att lära sig att slå med lie.

Vissa bostadsbolag i Göteborg utbildar personal att använda lien istället för gräsklippare då det både är tystare och stänker mindre än en gräsklippare. Men lien är också viktig för den biologiska mångfalden, förklarar Mats Rosengren, kursledare under helgens liefestival.

– Det är en helt annan funktion, om man slår med lie och tar bort gräs så skapar man lättare blomsterängar som gynnar en blomstrande miljö med blommor och insekter. En gräsklippare mosar ner och där finns inte insekterna och blommorna vi vill ha säger Mats Rosengren.