Finnblicken

Heavy metal musik - en del av Finlands image

1:21 min

Finland har exceptionellt många heavy metal-band i förhållande till invånarantal. Heavy metal har också påverkat Finlands image ute i världen, berättar forskare som forskar i Finlands varumärke och metalmusik.

Finsk heavy metal musik är ett stort fenomen i världen. Så pass stort att det har intresserat forskare i Finland.

Toni-Matti Karjalainen vid Aalto universitet i Helsingfors undersöker vilken effekt heavy metal musik har haft på Finlands image samt hur banden kan utnyttja finska berättelser i sin marknadsföring.

Han har själv lyssnat mycket på heavy metal och därför lockade ämnet.

– Det var först och främst musiken som intresserade. Hela uppbyggnaden av musiken, det vill säga melodin, dynamiken och komplexiteten. Men också den gemenskap som metalmusik står för gör det intressant att forska i.

Bilden av Finland som exotiskt land

Enligt Toni-Matti Karjalainen ger heavy metal-banden en bild av Finland som ett speciellt land vars invånare har en särskild relation till naturen.

Musikstilen har alltså påverkat bilden av Finland.

Det finns en stor mängd personer som just på grund av musiken har kommit till Finland för att turista men också för att studera.

Finsk heavy metal förstärker bilden av Finland som ett exotiskt och naturnära, men också melankoliskt land.

Flest heavy metal-band i världen

Vissa studier har visat att i förhållande till invånarantalet har Finland flest heavy metal band i världen. Ungefär 80% av Finlands musikintäkter kommer dessutom från heavy metal musik.

Enligt Toni-Matti Karjalainen har musiken en inverkan på turismen.

– Det är svårt att veta exakt hur mycket den här genrens musik påverkar turismen eller enskilda personers konsumtionsbeteende. Men det är klart att den påverkar och den indirekta påverkan är också väldigt stor.