Östersunds kommun

Kommunägd buss saknade körjournal

1:13 min

Hundratals mil har körts med en kommunägd buss utan körjournal. Och en granskning visar att brister finns på fler håll inom Östersunds kommun.

Nu ska vård- och omsorgsförvaltningen utreda de fordon som finns i den verksamhet som sektorchef Annelie Bengtsson ansvarar för.

– Det brister i en rutin och den måste vi naturligtvis åtgärda och ta reda på mer, för det här är ny information för mig också, säger hon.

Är det fler fordon som det ser ut så här för?

– Jag kan inte svara på det, men det finns ju anledning att titta på det.

Det var förra veckan då P4 Jämtland begärde ut en kopia på körjournal för den buss, som användes som transport till en chefsfest i Ås, som bristerna visade sig. I körjournalen finns resor i februari och mars dokumenterade. Därefter finns en lucka på flera månader fram till juni då drygt 230 mil har körts utan körjournal.

– De ska journalföras absolut, säger Annelie Bengtsson.

En granskning, som kommunrevisorerna gjorde för två år sedan, visade att ingen av de körjournaler som då användes i kommunen uppfyllde de krav som Skatteverket rekommenderar.

– Det finns ju brister och det är ju människan som är bristen, säger Ulf Löfvenberg, enhetschef för fordonsförvaltningen på Östersunds kommun.

Körjournalbristerna har inte åtgärdats än, men i våras tog kommunfullmäktige beslut om en ny fordonshanteringsplan. Nu är tanken att det ska monteras in ett digitalt gps-system i kommunens samtliga fordon, som ersätter dagens körjournaler.

– Den största skillnaden är att varenda meter som bilen rullar registreras och skulle det då vara tveksamheter så kan man i efterhand gå in och titta var bilen har körts. 

Nu upphandlas utrustningen och målet är att kommunens samtliga 400 personbilar ska utrustas innan årsskiftet.