Bekämpningsmedel oroar biodlare

4:57 min

Två nya studier visar att bekämpningsmedel som innehhåller neonikotinoider försämrar bin och humlors förmåga att föröka sig. Inte överraskande, men oroande enligt en biodlare i Kungsbacka.

– Oron är att våra bin ska bli skadade så att bisamhällena dör, säger Marie-Louise Simonsson, biodlare och bitillsynsman i Kungsbacka. 

Två nya studier bekräftar att bekämpningsmedel som innehåller neonikotinoider påverkar humlor och bins förmåga att föröka sig, samt att bin påverkas negativt av de gifthalter de får i sig. En annan studie visar att humlor blev sämre på att pollinera äppelblommor. 

Studierna publicerades i tidskriften Science där flera olika forskare bekräftar bilden. Studierna visar också att bekämpningsmedlet kan finnas kvar i naturen även efter odlingssäsongen samt att kemikalierna även tas upp av andra växter än de grödor som behandlas. 

– Om våra bin skulle drabbas då skulle vi se att samhället blir svagare, bin som förgiftas blir förvirrade och kommer inte kunna hitta hem igen, säger Marie-Louise Simonsson. 

Användningen av neonikotinoider är begränsad i Sverige men det finns odlare som använder det, särskilt vid rapsodlingar. Marie-Louise Simonsson är oroad över användningen av ämnet och säger att hon känner biodlare som fått delar av sitt bisamhälle förstört där man misstänkt att det har handlar om att bin fått i sig gifter. 

– Vi måste sprida kunskap om bin och hur de hanteras på olika sätt, säger Marie-Louise Simonsson som nu vill att ämnet förbjuds i Sverige.