Svenskt Näringsliv: Lägg ner Arbetsförmedlingen

2:11 min

Arbetsgivarorganisationen har länge varit kritiskt och velat förändra Arbetsförmedlingen men har nu tröttnat på myndigheten och omprövat sin hållning, säger vd Carola Lemne

Det är många som är kritiska till Arbetsförmedlingen. Efter ett tillkännagivande i riksdagen har den utredning som ser över arbetsmarknadspolitiken fått ett extra uppdrag av regeringen, att se om det som Arbetsförmedlingen gör som inte är myndighetsutövning kan läggas ut på andra.

Svenskt Näringsliv vill gå ett steg längre. Rekryterings- och bemanningsföretag gör jobbmatchningen bättre men även myndighetsutövningen, till exempel utbetalning av ersättningar, kan ske på annat håll som Försäkringskassan, enligt vd Carola Lemne.

– Slutsatsen blir att man skulle kunna lägga ner Arbetsförmedlingen helt och hållet och lägga ut uppdragen på andra aktörer. Vi tror att det både skulle bli bättre resultat och mycket billigare, säger Carola Lemne.

Ett skäl till Svenskt Näringslivs omprövning är att Arbetsförmedlingens förtroende fortsätter att vara lågt, inte minst hos företag, trots att Arbetsförmedlingen sagt att arbetsgivarkontakter nu prioriteras.

– Hur man än försöker att reformera och förändra så fortsätter förtroendet att vara superlågt, på ett sätt som generaldirektören själv sade inte var acceptabelt och nu har de tre åren gått som det skulle vända, säger Carola Lemne.

Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg försvarar sin myndighet.

– Jag tror det är en felbedömning att Sverige inte skulle behöva en Arbetsförmedling, säger Sjöberg.

– Just nu tar vi emot rekordmånga nyanlända. Det är en avgörande fråga för Sverige, och jag vet inte om jag tror att det är en så klok åtgärd att göra en stor uppsplittring av myndigheten när vi har som flest nyanlända, fortsätter Mikael Sjöberg.

Mikael Sjöberg tror att Svenskt Näringslivs utspel kan bidra till att det blir svårare att nå de företag som redan nu väljer bort Arbetsförmedlingen.