Malmö

High stakes har program mot spelberoende

5:17 min

I Malmö finns sedan 1,5 år tillbaka High Stakes, som menar att det är lättare att falla in i ett spelberoende i socialt utsatta områden och vill hindra ungdomar från att hamna i det från början.

High stakes tycker att det viktigaste är att jobba förebyggande. 

– Det gäller att komma ut där ungdomar hänger och prata med dem om varför man spelar och vad folk tänker om spelandet, så att de får en förståelse för spelandet. Det är första steget för att förhindra spelande, säger Ali Zamini, beteendevetare från Flamman ungdomarnas hus.

High stakes är ett Arvsfondsprojekt utvecklat av Flamman Ungdomarnas Hus i Malmö.

De jobbar även via sociala medier och har en podcast där ungdomar kan ställa frågor. De har också en app där man kan få stöd.

– Vi vill hjälpa till att skapa stöd, och hjälpa dem, kanske med kontakt med Kronofogden eller att skapa jobb, säger Ali Zamini.

Enligt en ny lag som träder i kraft i januari 2018 ska spelmissbruk likställas med annat missbruk.

– Det finns inga enkla lösningar. Vi har ett program där vi jobbar med ett helhetstänk, där vi tittar på problemet och kanske kan hjälpa till att medla. Men det handlar också om att titta på både ungdomen och familjen. Finns det jobb och förebilder? Vi kan gå in och jobba med problemen och skräddarsy ett individuellt program för varje ungdom, säger Caroline Clein, verksamhetsamordnare från Flamman ungdomarnas hus.