Expert: USA drabbas hårdast av Nordkoreas militära hot

0:49 min

Nordkoreas fortsatta utveckling av interkontinentala missiler är framförallt ett hot mot USA. Det säger Niklas Swanström, föreståndare för ISDP. Han bedömer dock riskerna för en militär konfrontation som liten.

– Jag tror att det fortfarande är osannolikt. Det skulle betyda hundratusentals kanske miljontals döda i Sydkorea och givetvis i Nordkorea, säger Niklas Swanström, föreståndare på Institutet för säkerhets- och utvecklingspolitik (ISDP).

Läget för länderna i regionen är samtidigt pressat till Nordkoreas fördel och Niklas Swanström bedömer riskerna för en kärnvapenspridning i en militär konflikt som mycket hög.

– Här har Nordkorea lyckats med sin utpressningsstrategi. Man har lyckats handikappa omvärlden. För att det militära förslaget, de militära alternativen är sådana högriskalternativ.

Men trots att den militära upptrappningen mellan grannländerna i regionen är intensiv anser Niklas Swanström att den senaste tidens vapenutveckling riktar sig längre bort än till närområdet. 

– Samtidigt ska man inte sticka under stolen med att det land som drabbas hårdast av den här utvecklingen är USA. Kina, Sydkorea och Japan ligger redan under militärt hot. Utvecklingen av de här interkontinentala robotarna är främst ett hot mot USA, säger han.

Men även om läget är allvarligt säger Niklas Swanström att utvecklingen är långt ifrån oväntad.

– Det var förväntat. Nordkorea har sagt kontinuerligt att man kommer utveckla sin kärnvapenarsenal, sin missilteknologi, säger Niklas Swanström, och fortsätter:

– Det här är allvarligt i den mening att USA kommer att bli mycket mer aggressiva mot Nordkorea och omvärlden kommer reagera negativt.

Möjligheterna till en förändring av läget är dessvärre små och komplicerade. Niklas Swanström säger att situationen är låst till Nordkoreas fördel då Kina inte reagerat tillräckligt hårt mot provokationerna.

– Kina har inte sanktionerat Nordkorea så långt att man skulle kunna se en förändring. Kan man inte nå ut till Kina och få Kina att agera tuffare då kommer det inte bli en förändring, säger han.

För att den utvecklingen skulle kunna ta fart tror han att USA nu kommer fortsätta trappa upp sina sanktioner mot kinesiska företag. Någon lösning direkt mellan Nord- och Sydkorea ser han som avlägsen.

– Det fanns förhoppningar om en dialog mellan Nordkorea och omvärlden genom den sydkoreanska regimen, men den har minskat kraftigt genom det här.