Få nya företag satsar på vård och skola

7:48 min

Sverige vill bli värdsledande i att få fram yngre och innovativa företag som kan göra succé på den globala marknaden. Men trots att antalet startups blir allt fler är det få av dem i Sverige som utvecklar tjänster eller produkter till offentligt finansierade verksamheter, som skola, vård och omsorg. Ett exempel på en sådan produkt är digitala dyslexitester för lågstadieelever. Vår reporter Robin Salomonsson besökte Internationella engelska skolan i Jönköping.

Under tiden Ewens blick rullar över texten fångar en kamera upp hans ögonrörelser. Även pauserna i läsandet noteras. Varje elev i klass 2b på internationella engelska skolan i Jönköping deltar den här dagen i startupbolaget Lexplores digitala dyslexitest.

Några minuter var framför datorskärmen är allt som krävs för att det självlärande programmet ska kunna göra avgöra om en elev ligger i riskzonen för läs och skrivsvårigheter.

Hör hela reportaget i ljudfilen ovan