Stor insats för att rädda ålen

3:01 min

Vattenkraftverk, klimatförändringar och fiske. Det finns många hot mot den rödlistade ålen. I dag släpptes hundratusentals ålyngel ut i Lökebergs kile för att bidra till artens överlevnad.

– Vi kommer sätta ut närmare en halv miljon ålyngel idag och i morgon. Detta gör vi för att invandringen av glasål har minskat med 95 procent under de senaste decennierna, säger Niclas Åberg, projektledare för fiskevårdsprojektet 8-fjordar. Han fortsätter:

– Vi har ett uppdrag från kraftbolag att försöka kompensera skador som dom har ställt till med. 

Just fjordområdet kring Lökeberga i Kungälvs kommun är en lämplig uppväxtmiljö för ålyngel med sina långa grunda bottnar.

Fisket har tidigare varit ett hot mot ålen. Numera är den fredad här på västkusten. Men sjukdomar, dammar och kraftverk är andra hot mot ålen. 

– Ålen är en rovfisk och vi har en akut brist på rovfisk här på västkusten, det är det största miljöproblemet enligt mig, säger Niclas Åberg.

I sju år har projektet med att släppa ut ålyngel pågått. Och enligt Niclas Åberg har det börjat ge resultat.