Kritik mot Centerpartiets förslag om ändrade turordningsregler

1:44 min

Centerpartiet vill förnya den svenska modellen på arbetsmarknaden. Partiet vill bland annat avskaffa turordningsreglerna för företag med upp till 50 anställda. Men från fackligt håll kommer stark kritik.

– Jag tror att fler jobb skulle skapas. Många ser ju arbetsrätten som ett hinder för att anställa långtidsarbetslösa, och nu måste vi vända och vrida så att vi sänker trösklarna så att fler faktiskt får möjlighet till ett arbete, säger Annie Lööf.

Centerpartiet lägger under politikerveckan i Visby fram flera ny förslag för att minska utanförskapet, så att fler ska kunna få in en fot på arbetsmarknaden och få ett jobb.

Bland annat vill partiet bygga ut yrkeshögskolan med 5 000 platser och öka möjligheterna att få studiestöd för personer över 47 år och äldre. Lööf vill lägga totalt 900 miljoner kronor årligen på att, som hon säger, förnya den svenska modellen.

Mest kontroversiellt är förslaget om att ändra i lagen om anställningsskydd så att företag med upp till 50 anställda ska kunna bortse från dagens turordningsregler. Men kritiken från fackligt håll är starkt. Eva Nordström är ordförande i TCO med 1.4 miljoner medlemmar och kallar förslaget oseriöst.

– Det skulle innebära att åtminstone fyra av tio som arbetar i den privata sektorn skulle förlora sin anställningstrygghet, och när ett parti som Centerpartiet gör sådana här utspel, det är ju ett så radikalt grepp det här, så måste minimikravet åtminstone vara att man kan bevisa vilka effekter det skulle få på sysselsättningen, och några sådana underlag finns ju inte, säger TCO:s ordförande.

Annie Lööf hänvisar till en jämförande studie mellan Sverige och Danmark som gäller förändrade turordningsregler.

– Och där danska exemplet med icke turordningsregler faktiskt har skapat lägre arbetslöshet och fler jobb, säger hon.

Turordningsreglerna brukar ju motiveras med att det är en trygghet för de anställda, om man nu tar bort det på det sätt som ni föreslår, hur påverkar det tryggheten?

– Jag tror att väldigt många kan vara vittne till att turordningsreglerna inte är en trygghet för de anställda. Faktum är att vi rör ju inte anställningsskyddet. Det är fortfarande saklig grund och arbetsbrist som ligger fast, men yrkesskicklighet och kompetens ska vara mer styrande om man ska stanna eller inte, säger Annie Lööf.