"Höghastighetsbanan bör byggas samtidigt och snabbt"

1:11 min

Utbyggnadsstrategin för höghastighetstågen mellan Stockholm och Göteborg/Malmö presenterades idag.

Sverigeförhandlingen vill att båda sträckorna byggs ut samtidigt och skyndsamt, och finansieras via statliga anslag och lån i Riksgälden. De menar också att om strategin efterföljs kommer tågen att rulla på de nya banorna ungefär 2035. 

– Om man skulle bygga ut höghastighets järnvägen med statliga anslag skulle det ta så lång tid att banan riskerar att bli omodern när den är klar. En långsam utbyggnadstakt skulle innebära att vi har en höghastighets järnväg 2064, säger Catharina Håkansson Boman som är förhandlingsperson på Sverigeförhandlingen som förverkligar höghastighetstågen. 

Beskedet tas emot positivt från Jönköpings kommun.

– Det är ett glädjande besked för Jönköping. Det är bra att man poängterar vikten av att bygga helheten och det är viktigt att de också påtalar vikten av den fortsätta planeringen så att vi kan komma vidare med bostadsbyggande och gynna tillväxten i vår kommun, säger Ann-Marie Nilsson, kommunstyrelsens ordförande i ett pressmeddelande.