Vägkameror kommer upp igen

Datainspektionen har nu godkänt de kameror för hastighetsövervakning som polisen bland annat i Skåne vill sätta upp.
I Skåne har det gällt riksväg 21 mellan Kristianstad och Hässleholm där kamerorna plockats ner i avvaktan på beskedet från Datainspektionen. Inspektionen har nu granskat om kameraövervakningen strider mot polisdatalagen eller personuppgiftslagen. I sitt besked påpekar Datainspektionen bland annat att polisen måste ha rutiner för att maskera bilder som tas på andra än förare av bilar som kör för fort.