Sverige

Snabbtåg Stockholm-Göteborg prioriteras

1:46 min

Sträckan Stockholm -Göteborg bör prioriteras om man av finansiella skäl måste välja när höghatsighetstågbanorna byggs. Det beskedet gav HG Wessberg från Sverigeförhandlingen som idag hade en pressträff om hur man tänker sig utbyggnaden av snabbjärnvägen.

– Då måste man prioritera att få en ändpunktssträcka mellan två storstäder så fort som möjligt, och då föreslår vi Stockholm - Göteborg.

Varför det?

– Därför där är de snabba nyttorna allra stört, där är tidsvinsterna störst, säger han.

Sverigeförhandlingen har regeringens uppdrag att bereda marken för höghastighetsjärnvägar från Stockholm till Göteborg och från Stockholm till Malmö. Idag presenterades i vilken turordning man tänker sig utbyggnanden.

Regeringen har hittills sagt att man är för höghastighetsjärnväg, att en utbyggnad få ske i den takt ekonom tillåter.

Väljer regeringen att anslagsfinansera det här projektet, bör Stockholms - Göteborg alltså gå först konstaterar Sverigeförhandlingen.  Detta efter att ha vägt samman bland annat tillkommande resenärer, hur stora arbetsmarknadsregioner man kan skapa, och vilken avlastning det blir på befintliga stambanor för att ge mer utrymme åt regiontrafik.

I första hand föreslår dock HG Wessberg en utbyggnad så snabbt som tekniken över huvud taget tillåter, och att båda sträckorna Stockholm - Göteborg och Stockholm - Malmö byggs så parallellt som möjligt.

Då är bedömningen enligt honom att allt kunna vara klart ungefär år 2035. HG Wessberg pläderar därför att hela projektet på ca 230 miljarder kronor lånefinansieras.

– Därför att behoven finns nu. Vi har en totalt överbelastad stambana, både västra och södra stambanan. Det är helt enkelt fullt på spåren. Det behövs ny kapacitet säger han.

Och hur ser du på risken att man drar igång ett lånefinasierat projekt som ändå kommer att vara frånåkt teknikmässigt när banan står klar?

– Det vet vi att det inte kommer att bli, eftersom nästan alla utvecklade länder i hela världen just nu startar nya höghastighetstågprojekt som ligger i fas med vår. Skulle vi ha gjort fel här så skulle hela världen ha gjort fel, och det har den inte, säger HG Wessberg.

Nu överlämnar Sverigeförhandlingen underlag om höghastighetsjärnväg och förslag till finansiering till regeringen. Men frågan om tågbanorna kommer att bli av är långt ifrån avgjord än. Moderaterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna har sagt nej av kostandsskäl, och för att det skall bli av krävs en majoritet i riksdagen.