SKL kräver lagändring för papperslösa ungdomar

1:45 min

Efter en lagändring får vuxna asylsökande inte längre rätt till bistånd från Migrationsverket i väntan på att de återvänder till sina hemländer. SKL varnar för att ändringen kan få förödande effekter för ensamkommande ungdomar, och vill därför att lagen ändras.

Lagändringen kom till efter en överenskommelse mellan regeringen och alliansen förra året. Sveriges kommuner och landsting, SKL, var då positiva till beslutet.

Men nu menar man att ändringen kan få katastrofala konsekvenser.

Efter att SKL har samlat in vittnesmål från kommunerna och landstingen, anser man nu att personer som kom till Sverige som ensamkommande barn bör undantas från regeln.

Annars kan fler unga personer komma att avvika och gå under jorden, menar Åsa Furén-Thulin, sektionschef för socialtjänsten på SKL.

– När det finns grupper av unga vuxna som lever under radarn så dras de till kriminella och kriminella dras till dem. De hamnar i prostitution, de hamnar i brottslighet på olika sätt, eller svartjobb, säger hon.

Bakgrunden till SKL:s ställningstagande är att drygt 8 000 av de ensamkommande asylsökande barnen väntas fylla 18 i år. En stor majoritet av dessa kommer från Afghanistan.

För barn från Afghanistan är bifallsandelen 84 procent. För vuxna afghaner är det annorlunda. Hittills i år har 52 procent av dem fått bifall.

Med andra ord kommer troligen tusentals personer som sökte asyl som barn få avslag och beslut om utvisning i år. Med den tidigare lagen skulle dessa ha kunnat få hjälp med boende och en mindre dagsersättning av Migrationsverket fram till hemresan.

På grund av lagändringen förra sommaren stoppas nu hjälpen till vuxna när utvisningsbeslutet vinner laga kraft. Barn och barnfamiljer kan fortfarande få bistånd från Migrationsverket.

Politikerna menade att lagändringen skulle leda till att fler personer skulle lämna Sverige självmant. Ekot berättade i går att bara en av nio har gjort det innan ärendet lämnades över till polis.

2 000 personer har i stället avvikit och gått under jorden.

SKL menar att de ensamkommande asylsökande är en särskilt utsatt grupp om de hamnar på gatan.

– De behöver någonstans att bo och deras hemresa behöver ske under ordnade former. De behöver stöd, säger Åsa Furén-Thulin.

Vad jag minns av ert remissvar från förra året så var detta inte något ni påtalade då?

– Nej, vi har upptäckt vad som har hänt under resans gång. Och då var det inte så tuffa kriterier för de afghanska barnen, som det oftast berör i det här fallet.

En annan omständighet som påverkat SKL:s bedömning är att Högsta förvaltningsdomstolen tidigare i år slog fast att kommunerna inte behöver ge viss akut hjälp till papperslösa personer.

SKL anser också att förvarsplatserna och Migrationsverkets boenden behöver anpassas för att bättre passa för unga personer.