Skolinspektionen gör helt om: Fasthållning av Oscar var fel

3:00 min

Skolinspektionen ändrar sig nu om fasthållningar i skolan. Ekot har tidigare berättat om Oscar som regelbundet blev nedlagd och fasthållen mot marken av skolpersonal när han gick i trean.

Här har du hela vår granskning om Oscar

Skolinspektionen ansåg då att skolpersonalen gjort rätt men efter Ekots granskning beslutade de att ompröva ärendet och nu gör de helt om och konstaterar att Oscar blev kränkt.

Oscar, som i dag är 13 år och egentligen heter något annat, är nöjd med beslutet.

– Det känns bättre att de har erkänt att det här är fel. Vilket jag tycker är bra så att andra barn inte ska få lida. Jag vill bara att det här inte ska få hända igen, säger Oscar.

I höstas granskade Ekot vad som hände Oscar när han gick i tredje klass. Han har Asperger och ADHD och fick kraftig ångest i samband med misslyckande.

När skolpersonalen inte kunde lugna Oscar la de ner honom på golvet, ofta på mage, och höll fast honom i händer och fötter. Ibland satt de gränsle över Oscars rygg och enligt vittnesmål från skolpersonal höll man vid ett tillfälle ett knä mot hans rygg.

Så här berättade han då om hur det kändes.

– De satt på mig, en på ryggen och en på benen. Två vuxna män. Det kändes riktigt hemskt, jag kämpade emot hela tiden. Jag bara kämpade emot, det var det enda jag gjorde.

Händelserna anmäldes till Skolinspektionen som kom fram till att det Oscar utsatts för inte varit kränkande.

Så här sa Fredrika Brickman på Skolinspektionen när Ekot intervjuade henne om skolpersonalens agerande.

– Vad ska man göra? Vi har inte sett, av det vi har tittat på att de har kunnat göra något annat, sa Fredrika Brickman då.

Experter Ekot talat med menar att fasthållningar är farliga och i värsta fall kan leda till hjärtstopp och plötslig död.

Efter Ekots granskning erkände Skolinspektionen att de saknade kunskap om riskerna och om hur man kan arbeta förebyggande för att förhindra fasthållningar. Enligt bland annat Specialpedagogiska Skolmyndigheten bör man använda ett så kallat lågaffektivt bemötande som bland annat innebär att man undviker att ta i personen och istället skapar avstånd och utrymme för att lugna ner situationen. 

Nu har Skolinspektionen omprövat sju elevers beslut.

I fyra av fallen konstaterar myndigheten att de tidigare fattat fel beslut och slår nu fast att barnen har utsatts för kränkande behandling.

Oscar är ett av barnen och han blev utsatt för allvarliga kränkningar konstaterar Tommy Lagergren som är avdelningschef på Skolinspektionen.

– Kränkningen består i att den här åtgärden eller insatsen man gör står inte i proportion till det man vill skydda. De här insatserna har bedömts vara för grova utifrån den situation som rått.

Men hur kan det komma sig att ni inte såg detta tidigare?

– Jag beklagar det och det tycker jag att vi borde gjort. Vi dragit lärdomar av den här genomgången som vi gjort efter Ekots granskning där vi nu alltid överväger om vi också ska utreda stödet till eleverna, om vi ska ta in expertutlåtande, och hur vi kan skriva tydligare beslut.