STUDIO ETT TORSDAG 6 JULI

Skolinspektionen ändrar inställning – fasthållning var kränkande

18 min

Efter Ekots granskning av fasthållningarna av eleven "Oscar" har Skolinspektionen omprövat sitt beslut och nu kommit fram till att personalens agerande varit kränkande. Men hur ska skolpersonal hantera utåtagerande barn?

Sammanlagt har Skolinspektionen granskat sju fall, i fyra av dem ansågs eleverna ha behandlats kränkande. Hör Johanna Sjövalls reportage med bland andra skolchefen i Täby kommun, Patrik Forshage, och Oscars egna tankar efter upprättelsen.

Hör också debatt mellan Cilla Lundström, Elevens rätt, och Matz Nilsson, ordförande Sveriges skolledarförbund.