Silverfynd vid utgrävning av E22

3:00 min

En doppsko med ett fint silverarbete, en grav och en yxa. Det är något av det som hittats vid utgrävningen mellan Lösen och Jämjö.

När de arkeologiska utgrävningarna började i mars, där nya E22 norr om Karlskrona mellan Lösen och Jämjö planeras, hittades snabbt fynd.

De inledande utredningarna där man granskat gamla kartor och gjort fältstudier är nu klara och arkeologernas rapport har skickats till både Länsstyrelsen i Blekinge och Trafikverket.

Silverutsmyckning från svärd eller kniv
På ett ställe hittade man bland annat en doppsko med ett vackert silverarbete daterad till Vendeltid för ungefär 1 400 år sedan. Doppskon lär ha suttit längst ner på skidan till ett svärd eller en kniv för att skydda udden från slitage.

– Antagligen kommer den från en överplöjd grav. Det kan ha varit en rik godsägare, gårdsägare eller handelsman från trakten som haft doppskon, säger Karl-Oskar Erlandsson som jobbar med arkeologi och fornlämningar på länsstyrelsen.

Man har också funnit en grav i form av en stensättning och så kallade kulturlager som visar tecken på gamla boplatser.

Fortsatta utgrävningar troliga
Länsstyrelsen och Trafikverket har fått arkeologernas rapport och kommer nu att ta ställning till om det ska göras förundersökningar vilket i så fall innebär fortsatta och mer omfattande utgrävningar längs med den planerade vägsträckan.

– Det som är gjort nu är en utredning för att se platser man misstänker att det finns fornlämningar på. Det troliga är att man vill gå vidare med ytterligare förundersökningar, berättar Karl-Oskar Erlandsson.