EU-länder vill ha ny EU-lag om datalagring

1:47 min

Flera EU-länder med Tyskland och Östterike i spetsen vill ha nya EU-regler om datalagring efter en rad domar som förbjuder tele- och internetoperatörerna att lagra uppgifter om sina kunder.

– Vi vill ha gemensamma regler om datalagring inom EU, sade den tyske justitieministern Heiko Maas när han anlände till EU:s justitieministermöte i Tallin i förmiddags.

För tre år sedan ogiltigförklarade EU-domstolen EU:s så kallade datalagringdirektiv och sedan dess har EU-länderna infört nationell lagstiftning som ålägger tele- och internetoperatörer att lagra uppgifter om sina kunders telefonsamtal och ip-adresser.

I Tyskland trädde en ny lag i kraft den 1 juli i år, men den har nyligen stoppats i tysk domstol, ett stort bakslag för den tyska regeringen, som nu alltså vill att EU agerar.

Även i flera andra EU-länder pågår rättsprocesser, bland annat i Finland och Frankrike. Och flera EU-länder har tillsatt utredningar, bland annat Sverige, efter den så kallade Tele2-domen före jul, där EU-domstolen slog fast att den svenska lagen om datalagring kränker den personliga integriteten.

Sveriges justitieminister Morgan Johansson menar att dessa domar försvårar polisens arbete.

– Det rör sig om väldigt allvarliga brott som man riskerar att inte kunna klara upp. Det handlar inte bara om organiserad kriminalitet, terrorism, det handlar också om andra brott som barnpornografi.

Nu gör ju alla länder egna försök med nationell lagstiftning som gång efter gång ogiltigförklaras i domstol. Behövs det inte då en EU-reglering?

– Så långt har vi inte kommit än, säger Morgan Johansson.

Om det blir någon ny EU-lagstiftning är i dagsläget oklart, men nu har en särskild arbetsgrupp inom EU fått i uppdrag att titta på möjliga lösningar, alltså hur polisen ska kunna få tillgång till de här uppgifterna, trots domarna.

– Jag hoppas att vi ska kunna komma framåt under det här halvåret, säger Morgan Johansson.