JO: Kommuner kan inte vägra lån av främlingsfientliga böcker

1:49 min

Bibliotek ska inte längre kunna vägra att låna ut böcker med hänvisning till att de har ett rasistiskt budskap på andra sätt sprider fördomar. Det menar JO i två nya beslut.

I dag väljer flera bibliotek att neka utlån av litteratur som bedöms uppmana till främlingsfientlighet eller sprida fördomar. Men detta är fel, menar Justitieombudsmannen, JO, i besluten.

Myndigheten skriver att det inte går att vägra inköp eller fjärrlån enbart baserat på de åsikter som förs fram i böckerna. Det går dock att vägra lån om böckerna exempelvis på ett tydligt sätt strider mot lagen.

Karin Linder, generalsekreterare för Svensk biblioteksförening, säger att flera bibliotek nu måste se över sina regler. 

– Jag tror också att det kan innebära en diskussion där vi är mer tydliga med vad vi menar med yttrandefrihet och vilka olika regleringar som biblioteken har att förhålla sig till, säger hon.

De senaste åren har det stormat kring bibliotek som valt att inte låna ut kontroversiella böcker med hänvisning till att de sprider hat och fördomar, eller på andra sätt strider mot principen om alla människors lika värde.

Hösten 2012 valde flera bibliotek att försvåra utlåningen av seriealbumet "Tintin i Kongo" för att boken ansågs sprida fördomar om svarta personer. 

En liknande debatt fördes i våras när några bibliotek valde att inte köpa in nationalekonomen Tino Sanandajis bok "Massutmaning".

JO:s beslut grundar sig på anmälningar mot Falköpings kommun och Botkyrka kommun. Där hade biblioteken vägrat både inköp och fjärrlån av böcker och bland annat hänvisat till att böckerna kunde uppfattas som främlingsfientliga.

Men det resonemanget strider mot bibliotekens krav på fri åsiktsbildning och grundlagens så kallade objektivitetsprincip, menar JO.

Det innebär inte att biblioteken måste köpa in kontroversiella böcker bara för att de efterfrågas, konstaterar myndigheten.

Biblioteken kan fortfarande välja bort böcker på grund av exempelvis bristande vetenskaplighet eller att formuleringar i dem strider mot lagen. Men enbart åsikterna som framförs i böckerna kan alltså in vara skäl till att vägra utlån.

Karin Linder på Svensk biblioteksförening välkomnar JO:s beslut. Hon menar att bibliotekens regelverk behöver belysas, inte minst eftersom allt fler personer försöker påverka inköpsbeslut med hänvisning till yttrandefriheten.

– Det ser vi lite grann som en trend att man utövar stora påtryckningar för att styra folkbibliotekens inköp utifrån yttrandefriheten och önskan om fri åsiktsbildning. Och där har det ju tyvärr förekommit hot och hat mot enskilda bibliotekarier. Det är ju ett allvarligt hot mot demokratin, säger hon.

Det är oklart hur många bibliotek som vägrar lån av böcker som anses vara exempelvis främlingsfientliga.

– Min bild är att det förekommer, men inte hos en majoritet av biblioteken, säger Karin Linder.

Pernilla Hellman, chef för kultur och fritidsförvaltningen i Botkyrka kommun, säger att man nu kommer att skriva om sitt regelverk.

– Det vi kommer att göra nu framöver det är att vi kommer att behöva se över våra riktlinjer och förtydliga dem. Och förankra det här så att vår personal vet vad det är som gäller, säger hon.