Klartecken för biogasanläggning i Sotenäs

1:05 min

Efter många turer och högljudda protester är det nu klart att biogasanläggningen på Hagaberg får byggas. Det står klart efter en dom i Mark- och miljööverdomstolen.

Det är företaget Rena Hav som planerar att producera biogas av fiskavfall På Hagaberg i Sotenäs. Men planerna stötte på protester från boende i närområdet som bekymrade sig över luktproblem.

Detaljplanen för en biogasanläggning på Hagaberg, mellan Kungshamn och Väjern, godkändes av länsstyrelsen men stoppades i fjol av mark- och miljödomstolen.

Sotenäs kommun överklagade beslutet till Mark- och miljööverdomstolen i Stockholm som i dag ändrar det tidigare beslutet.

– För vår industri och för utvecklingen av vårt företagande är det viktigt att den här domen kom nu. Det betyder jättemycket för framtiden, för miljön i havet och för nya arbetstillfällen, säger han till P4 Väst.

Mark och miljööverdomstolens beslut kan inte överklagas.

P4 Väst har sökt kommentarer från de boende i närområdet.