Märkvärdiga Mjällådalen blir naturreservat

1:19 min

Fortfarande ska man komma överens med markägarna men det är redan klart att Mjällådalen blir naturreservat.

När Tidningen Sveriges Natur lät sina läsare rösta om Sveriges vackraste natur så kom Mjällådalen på femte plats. Höga kusten vann. Och nu ska denna märkvärdiga och intressanta dalgång bli naturreservat.

Länsstyrelsen håller på och diskuterar och gör upp med 20-30 markägare som berörs men det är redan klart att det blir ett naturreservat som omfattar cirka 500 hektar, uppdelat på två områden, ett sydligt och ett nordligt.

Men vad är det som är så märkvärdigt med Mjällådalen?

I Mjällådalen finns unika naturvärden med massor av olika arter och här finns en spännande och levande geologisk utveckling. Det är ett storslaget landskap och Mjällådalen är klassad som riksintresse för naturvård. Här finns höga sandnipor och spår efter hur ån har gått förut och hur den förändras hela tiden.

Mjällåns dalgång sträcker sig från Bastusjön i Ångermanland till Indalsälvens delta i Medelpad, en sträcka på ca 50 km. Efter sammanflödet med Ljustorpsån i Sanna heter ån Ljustorpsån.

Så bildades Mjällådalen

För 550 miljoner år sedan skapade Alnövulkanen en lång, djup och smal sprickdal i berggrunden. Där rann en stor isälv under istiden. Isälven fylldes med ett 100 meter mäktigt täcke av grus och sand när inlandsisen smälte och drog sig tillbaka.

Kvar i dalen nu finns ett mycket litet vattendrag som slingar sig i sidled som en orm över den plana marken och gräver hela tiden nya fåror. När slingorna möter varandra bildas  en ny huvudfåra och kvar blir avsnörpta slingor eller korvsjöar.

 Landhöjningen gör att ån också gräver sig neråt. Den har nu grävt sig ner ca 50 m i "grustäcket".

 

.