Ronneby kommun satsar på integration på landsbygden

3:46 min

Projektet "Integration på landsbygden" ska återförena nyanlända familjer och blåsa liv i landsbygden.

– Det är bra här, alla känner mig och om jag vill kan alla hjälpa till, säger Abdul Malek Alaedi. Han är från Syrien och kom till Eringsboda för ett och ett halvt år sen.

Ronneby är den kommun i länet som tagit emot flest nyanlända de senaste åren, och ett flertal projekt har startats för att främja integrationen.

Integration på landsbygden
Projektet "Integration på landsbygden" är ett samarbete mellan Ronneby kommun, Blomstrande bygden och Länsstyrelsen.

Genom att koppla ihop fastighetsägare på landet med nyanlända familjer har de sen starten i september förra året placerat ungefär 150 nyanlända runtom i kommunen.

– I början var det svårare men efter byamöten har vi nått ut i kommunen, säger Dafina Rexhaj, som är projektledare.

Bakgrunden till projektet är också den bostadsbrist som präglat Ronneby de senaste åren, som gjort att många nyanlända familjer varit tvungna att bo isär.

"En bra variant"
När Ann-Kristin Vernersson Wibergs pappa gick bort stod hans hus tomt. När hon fick höra om projektet bestämde hon sig för att hyra ut.

Ann-Kristin Vernersson Wiberg tycker att det fungerat bra, men säger också att integration på landsbygden till en början kan präglas av misstänksamhet.

– Det beror på rädsla och okunskap. Men man måste lära känna en människa. Då löser det sig, säger hon.

Brister i kollektivtrafiken
Ett kvarstående problem är kollektivtrafiken ut till de mindre byarna.

Abdul Malik Alaedi är tvungen att ta taxi till sin svenskundervisning i Ronneby.

 – Det är ingen kommunikation och så långt från staden, säger han.