Mp: "2018 det viktigaste miljövalet""

27 min

Skola och integration präglade Ekots utfrågning av Miljöpartiets språkrör. Bland annat vill Gustav Fridolin se att barn och unga som hunnit rota sig i Sverige i större utsträckning får stanna. "Har man rotat sig med klasskamrater blir det orimligt att skicka tillbaka folk till länder som Afghanistan", säger Gustav Fridolin.

Det var en personlig Gustav Fridolin som berättade om hur orättvisor i skolan väckt hans engagemang för politiken som barn.

Han pekade också på problemen med en allt mer splittrad skola som grogrund för ett ojämlikt samhälle och menade bland annat att kommunaliseringen varit avgörande, men också att friskolereformen bidragit till dagens problem.

– Att vi släppte in aktörer som bara var inne i det för att tjäna pengar var helt helt fel.

Efter senaste årets kritik mot partiet om att man svikit sina politiska ideal pekade Fridolin på behovet att kompromissa för att kunna regera.

– Politik handlar om att göra saker och gå in i de rum där beslut tas.

– Miljöpartiet ska inte bara stå utanför och tycka sig ha rätt utan att kunna påverka. Politiker är inget man blir för att bli populär. 

Ett av områdena där partiet fått kompromissa är integrationspolitiken. Här riktade Gustav Fridolin stark kritik mot EU-länder som inte tagit emot flyktingar i den utsträckning man kommit överens om.

– Det har aldrig varit någon flyktingkris i EU, det har bara varit en ansvarskris, sade Fridolin.

En stor del av intervjun handlade om Sveriges åtstramade flyktingregler som Miljöpartiet haft svårt att fullt ut ställa sig bakom.

– De barn som under tiden de varit i Sverige och hunnit fylla 18 år ska få en chans. Det finns inget som gör Sverige bättre av att vi skickar ut ungar som rotat sig här.

På frågan hur Miljöpartiet som regeringsparti kan gå med på att barn utvisas till Afghanistan pekade Gustav Fridolin på krav som Miljöpartiet drivit igenom.

– De förändringar vi fått igenom som innebär att fler som hunnit få ett beslut att få stanna och sen gå gymnasiet och sen få stanna om man får ett jobb. De reglerna hade inte kommit till utan Miljöpartiet.