Även lätt övervikt vid graviditet kan ge allvarliga missbildningar

2:09 min

Tidigare forskning slog fast att riskerna för missbildning börjar först vid ett BMI över 30, men nu visar en stor svensk studie att ett BMI på över 25 kan ge allvarliga missbildningar hos barn.

Martina Person är biträdande överläkare på Sachsska barn-och ungdomssjukhuset i Stockholm och forskare i medicin vid Karolinska institutet.

– Vi har i ett stort nationellt material kunnat visa att risken för allvarlig missbildning hos barnet är ökad om mamman har övervikt det vill säga ett BMI över 25 och att risken ökar med graden av fetma. Så ju mer överviktig eller fet mamman är, desto större risk för missbildning hos barnet. 

Vad kan det handla om för missbildningar?

– Man kan säga att det är missbildningar som är så allvarliga att de kräver kirurgisk behandling eller annan behandling, alternativt att de är livshotande för det lilla barnet. Den vanligaste missbildningen är hjärtmissbildning och det kan vara missbildningar som kräver kirurgi tidigt i livet.

Tidigare forskning slog fast att riskerna för missbildning börjar först vid ett BMI över 30,alltså vid fetma. Forskarna har sett att risken för missbildning hos barnet börjar redan vid lätt övervikt, alltså redan vid ett BMI över 25. Studien omfattar drygt 1, 2 miljoner kvinnor som födde ett barn efter en fullgången graviditet i Sverige, mellan åren 2001 och 2014.

En av dem som försökte bli med barn trots fetma är Andrea Lagerlund från Göteborg, som vägde 126 kilo. Då hon tog kontakt med vården fick hon bara höra att hon måste gå ner i vikt men hon fick aldrig hjälp med hur hon skulle göra det.

– Man går och bär på en sådan stor skuld och skam och man behöver inte få kastat i ansiktet du är faktiskt tjock. Jag är medveten om det men jag behöver hjälp.

Men någon hjälp fick inte Andrea Lagerlund. Istället fick hon veta att när hon väl började gå ner i vikt så skulle hon nog bli gravid. Så hon försöka banta, samtidigt som hon försökte bli med barn.

– Jag gick ner och så gick jag upp igen, väldigt mycket jojo för mig.

Andrea Lagerlund önskar att vården tagit tag i hennes situation. Att det hade funnits ett program för överviktiga som vill bli med barn. Där hon kunde få hjälp av en psykolog, en dietist och kanske en tränare. Men vårdcentralen sade att hon måste själv gå ner 40 kg för att få göra en provrörsbefruktning för att bli med barn.

När hon fyllde 30 bestämde hon sig, hon skickade själv in en ansökan för att göra en Gastric bypass, en operation som gör magsäcken mindre. Ett och ett halvt år senare föddes dottern Julia som nu är sex månader.

Att överviktiga som vill bli med barn inte får hjälp i vården, är vanligt i hela landet, menar Martina Persson som vill att vården börjar jobba på ett nytt sätt med den här gruppen. Eftersom mer än var tredje kvinna som föder barn i Sverige har övervikt eller fetma i dag.

– Man behöva öka preventiva insatser, till exempel skräddarsy program inför graviditet.