MORGONGÄSTEN

Djurparker mer än söta elefantkalvar

1:29 min

Borås djurpark arbetar med en rad bevarandeprojekt och de senaste åren har det handlat om att skydda nomadfolket Massajernas djur i Kenya.

Borås djurpark är inte enbart till för besökare. Bo Kjellson som är vd på djurparken menar att det också är sätt att väcka uppmärksamhet kring och samla medel för stora bevarandeprojekt. Ett aktuellt exempel på ett sådant projekt är bevarandet av nomadfolket Massajernas djur. 

– Massajer är normalt nomader och man måste flytta boskapen varje natt för att det finns gott om lejon och rovdjur i det här området. Därför har Borås djurpark stöttat genom att ta fram en mobil inhägnad, säger Bo Kjellson.

Djurparkens arbete gör skillnad
Inhägnaden ska sedan användas för att ha sin boskap i under nätterna och när man byter område ska den vara lätt att transportera.

– Man har sett en stor skillnad i och med att massajen får ersättning om ett lejon dödat boskap och den här ersättningen har alltså minskat. 

Vad har djurparker för roll i framtiden?

En seriöst arbetande djurpark kan vara en bidragande faktor för att kunna rädda arter och hela biotoper, säger Bo Kjellson.