Delningsekonomi och tillgänglighet kan förbättra resvanor

1:25 min

Vi reser mer och längre än någonsin vilket skapar tryck på städer och miljön. Framför allt bilfärderna måste begränsas.

I ett projekt försöker Karlstad universitet utveckla metoder för att få fler att ta fram ny kunskap och utveckla metoder för att få fler att resa mer med cykel, gång och kollektivtrafik för att på så sätt minska vår belastning på miljön och bli mer energieffektiva.

Margareta Friman, som är professor i psykologi vid centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet har de senaste åren studerat människors resvanor och hur man kan få fler att välja andra alternativ framför bilen i sitt resande.

– Vi reser mer och längre än någonsin och det måste vi ändra för miljöns skull. Men alternativens nackdel i dagsläget är att det har en begränsad flexibilitet, säger Margareta Fridman.

Men hon ser ett par trender som kan hjälpa oss att korta resor och skippa bilen. Dels digitalisering som gör att det blir enklare att både hitta och nyttja andra alternativ. Men även intresset för delningsekonomin som gör att vi kan utnyttja färre transport på ett effektivare vis.

– Men förändring kan uppnås genom att man känner ett ansvar och gör något på en individuelt. Men politiker har ett stort ansvar i hur det planerar våra städer. Man måste göra det lätt att välja bort bilen.