Regeringen vill prioritera arbetet mot fetma

1:53 min

Mer motion i skolan, stadsmiljö som gynnar vardagsmotion och skatt på socker. Det är några åtgärder som regeringen vill se över för att få bukt med den växande övervikten och fetman i Sverige.

– Det behövs göras mer. Förekomsten av fetma har tredubblats sen 1980, varannan svensk är överviktig eller fet, säger Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister med ansvar även för folkhälso-och sjukvårdsfrågor.

Annika Strandhäll berättar om arbetet inom kommissionen för jämlik hälsa som föreslår en rad åtgärder.

– Det handlar om att öka den fysiska aktivitet i skolan, regeringen jobbar med ytterligare 100 timmar idrott i skolan och ett samarbete med Riksidrottsförbundet.

Men man vill även se övermöjligheterna att införa sockerskatt.

En ny svensk studie visar att det finns risk för allvarliga missbildningar hos foster redan då mamman är överviktig, alltså vid BMI över 25, något man tidigare trodde skedde först vid ännu högre BMI, alltså vid fetma och ett BMI på över 30. Den relativa risken är 5% högre för en kvinna med BMI över 25, jämfört med en normalviktig kvinna, säger forskaren Martina Persson. 

Studien visar att hos normalviktiga kvinnor är förekomsten av allvarliga missbildningar hos foster drygt 3 av 100.  För de mest överviktiga kvinnorna förkom missbildningar hos nästan 5 av 100 foster.

*bild2*

Studien omfattar drygt 1,2 miljoner kvinnor som födde ett barn efter en fullgången graviditet i Sverige, mellan åren 2001 och 2014.

Annika Strandhäll menar att man behöver ta ett större grepp om problemet med övervikt och fetma.

- Det handlar om hur man utformar stadsmiljöer så att de gynnar rörelse och motion i vardagen. Vi behöver ta ett ansvar på statlig, regional och kommunal nivå för att prioritera den här frågan, säger Annika Strandhäll.