VMA - viktigt meddelande till allmänheten

Lyssna på radion när sirenerna ljuder

Myndigheter som exempelvis kommuner, landsting och regioner kan begära att Sveriges Radio ska sända information som är viktig för allmänheten. Vanligast är om det uppstår olika former av samhällsstörningar till exempel vid strömavbrott, vattenläckor, förorenat vatten, dramatiska händelser som attentat eller terrordåd, eller mer vardagliga händelser som att sjukhus eller kommunens telefonväxlar inte fungerar eller om kommuner ställer in skolskjutsar.  Dessa meddelanden innehåller information om vad som hänt och hur man för tillfället löser problemet och hur man som drabbat kan agera eller få hjälp.

Vid särskilt allvarliga händelser har vissa myndigheter rätt att begära så kallat VMA, Viktigt meddelande till allmänheten. Då avbryter vi sändningarna i samtliga Sveriges Radios kanaler för att snabbt få ut informationen. Den informationen sänder vi också i privata radiokanaler och skickar den även vidare till bland andra SVT och TV 4.

VMA begärs ofta i samband med bränder och innehåller uppmaning om hur drabbade ska agera, till exempel gå inomhus och stänga fönster, dörrar och ventilation.

Så här går det till (se bild ovan)

1. Om en situation uppstår som kräver ett VMA kontaktar exempelvis räddningsledaren på plats SOS Alarm.

2. SOS Alarm verifierar att det  är en behörig person som begär VMA och kopplar omedelbart upp Sändningsledningen på Sveriges Radio för ett trepartssamtal.

3. Tillsammans med den person som begärt VMA formulerar sedan Sveriges Radios sändningsledning meddelandet som ska skickas ut. Meddelandet innehållet en geografisk position, vad som hänt och vad berörda personer i området förväntas göra.

Det är inte alltid att denna kontakt leder till ett VMA. Det kan också bli aktuellt att det istället sänds som ett så kallat myndighetsmeddelande. Det kan handla om till exempel trafiksvårigheter på grund av oväder, svaga isar eller liknande som i ett kort perspektiv inte bedöms vara livsfarliga. Dessa sänds oftast ut via trafikrapporter i Sveriges Radio.

4. När meddelandet är formulerat sänds det i Sveriges Radios samtliga kanaler. Det är Sändningsledningen i radiohuset i Stockholm som går in och bryter av det program som sänds.

Utöver att Sveriges Radio sänder det i samtliga kanaler i FM vidarebefordrar också meddelandet till andra mediebolag som exempelvis SVT. Därtill skickar Sveriges Radio ut en push om meddelandet, lägger upp informationen både i appen Sveriges Radio Play och på webben. Dessutom kan den som vill, hämta VMA-meddelanden digitalt genom ett öppet API.

Vad ska jag göra när jag hör ett VMA?

Om du själv nås av ett VMA ska du följa instruktionerna i det meddelandet som skickats ut. Och om du hör varningssignalen för VMA – tyfonlarmet som är mer känt under namnet ”Hesa Fredrik” * ska du:

1. Gå inomhus

2. Stänga fönster, dörrar och ventilation

3. Lyssna på Sveriges Radio P4 för mer information om vad du ska göra. Sveriges Radio är beredskapskanal med uppdrag att förmedla information från myndigheter under samhällsstörningar och kriser.

* Sirenerna, även kallade "Hesa Fredrik", testas första helgfria måndagen kl 15.00 under månaderna mars, juni, september och december