Allt färre fetmaoperationer

1:44 min

Trots att omkring 800 000 personer i Sverige lider av fetma, så görs allt färre fetmaoperationer i landet.

Sedan 2011 har antalet fetmaingrepp sjunkit stadigt, och det har flera orsaker enligt överläkare Johan Ottosson som är ansvarig för kvalitetsregistret för överviktskirurgi.

– Det var en enorm ökning innan 2011 från 700-800 per år till 8000 per år. Sedan har det gått ner till strax under 6000 per år. Den första anledningen var att man hade väldigt långa väntelistor och man opererade bort den här puckeln av människor som stod på väntelistan, säger Ottosson.

Flest fetmaoperationer gjordes 2011 då drygt 8 000 personer genomgick kirurgiska ingrepp för att gå ner i vikt. Sedan har kurvan pekat stadigt nedåt och enligt Johan Ottosson har man idag en mer realistisk syn på vad som kan åstadkommas med en operation.

Men många landsting har också skärpt kraven på de patienter som kan komma ifråga för en operation. Det kan till exempel vara att man måste gå igenom olika typer av viktminskningsprogram före ingreppet. Bristen på personal kan också vara ett skäl till att operationerna minskar, och då tvingas sjukhusen prioritera andra kirurgiska behandlingar, främst mot cancer.

– Det har väl funnits sådana tendenser på ställen där det varit sköterskebrist, säger Johan Ottosson. Men jag tror också att den stora anledningen till minskningen är mer att man helt enkelt vill spara pengar.

Hur effektivt eller bra är det med en fetmaoperation om man vill gå ner i vikt?

– Fetmaoperationen är den enda vetenskapligt belagda metoden som är riktigt effektiv om man vill gå ner varaktigt i vikt. Sedan finns det enstaka individer som klarar av det genom diet och så vidare. Men om man tar en stor grupp överviktiga så är kirurgi den enda effektiva metoden som vi har idag, säger Ottosson.