Stort tyskt handelsöverskott fortsätter växa

1:12 min

Tysk ekonomi ångar på. Efter förra veckans starka produktionssiffror kommer nu handelssiffror som visar att exporten drar iväg uppåt mer än väntat. Men styrkebeskedet ger bränsle åt debatten om obalanserna i världsekonomin.

– Kortvarigt tror jag att man kan överleva de här obalanserna, men ju större obalanser du har om du går in i ett läge där osäkerheten ökar av något slag så kan det skapa väldigt stora kapitalströmmar, som destabiliserar världsekonomin, säger Robert Bergqvist, SEB:s chefekonom.

Tyskland tillhör sedan en tid värstingarna när det gäller obalanser. Överskottet i bytesbalansen är redan större än Kinas och väntas växa till 280 miljarder dollar i år. Det motsvarar nästan 2|400 miljarder kronor.

Internationella valutafonden upprepade därför sitt krav på mer inhemska tyska investeringar i en rapport inför G20-mötet i Hamburg i helgen. Det skulle kunna lyfta tysk import och ge draghjälp till andra euroländer med väsentligt sämre fart i ekonomin.

Robert Bergqvist ser stora risker för hela eurozonen om obalanserna inte hanteras rätt.

– Om du inte övertygar euro-medborgarna och tyska medborgare om att det är i den här riktningen vi måste gå, det vill säga att Tyskland måste gå in och garantera de ekonomiska skulderna som du har i södra Europa, då är det en stor risk att hela eurosamarbetet kan kollapsa, säger han.

Tyskland finns sedan en tid även med bland de sex världsekonomier som Trumpregeringen varnat för att de har för stora överskott. De fem övriga är Kina, Japan, Sydkorea, Taiwan och Schweiz.

Skulle USA:s finansdepartement kunna visa att tyskarna, via Europeiska centralbanken, ägnar sig åt valutamanipulation för att stärka konkurrenskraften kan det bli aktuellt med motåtgärder.

– Men man har inte uppfyllt alla kriterier för att bli det man kallar en valutamanipulatör. Uppfyller man det tredje kriteriet så kan man också hamna i ett läge där då Trump, presidenten, får möjligheten att direkt kunna införa olika typer av handelsrestriktioner mot Tyskland.

De två första kriterierna, som Tyskland uppfyller med råge, handlar om hur stort bytesbalansöverskott landet har gentemot USA respektive hur stor andel överskottet utgör av landets BNP.

Tysklands bytesbalansöverskott uppgår till omkring 8 procent av landets BNP, vilket kan jämföras med USA-regeringens tak på 3 procent.